AED in de wijk!

Beste buurtbewoners,

Onlangs is er een AED geplaatst aan de gevel van de gymzaal van de Juliana van Stolbergschool in de Woeringenlaan. De AED bevindt zich aan het einde van de school op de hoek met de Cortembergstraat.

Om de AED 24 uur per dag toegankelijk te maken is het hekje aan de oostkant bij de afvalbak altijd open. De mensen die een BHV certificaat hebben of anderszins weten hoe ze met een AED moeten omgaan kunnen de code opvragen bij het BPT.

De overige AED’s in Waalwijk kunt u vinden op: AED’s in Waalwijk