Inbraakpreventie werkt!

Graag wil ik u wijzen op het volgende artikel waarin te lezen valt dat inbraakpreventie wel degelijk de moeite loont. De moraal van dit verhaal is dat degelijk hang en sluitwerk het aantal inbraken terugdringt. Studies in de Verenigde Staten wijzen uit dat degelijk hang en sluitwerk zelfs zware criminaliteit terugdringt omdat grote boeven vaak beginnen als kleine inbrekertjes……