Categoriearchief: Het “Team”

Vernieuwde werkwijze WhatsApp

Beste buurtbewoners,


Enige tijd geleden hebben de buurtpreventie teams in Waalwijk, dus ook wij, ingestemd met het voorstel om de politie toe te voegen aan onze buurt-WhatsApp-groep.
Op dit moment zijn dat meer dan 30 groepen. Waarom dit voorstel?

Als de politie een melding krijgt via 112 of 0900-8844 komt zij in actie. Wat de agenten niet zien is het WhatsApp verkeer binnen de wijk en eventuele belangrijke informatie die daarop gedeeld wordt. De oude werkwijze was, dat de WhatsApp coördinator van de buurt relevante informatie achteraf zou doorsturen naar de politie.

De vernieuwde werkwijze geeft de politie inzage in het WhatsApp verkeer van de wijk waar de melding vandaan komt.

De centrale van de politie is technisch zodanig ingericht dat alléén die groep wordt opgelicht die een melding heeft gedaan via 112 of 0900-8844. Het is dus niet zo dat op deze manier de politie alle groepen permanent volgt, maar alleen als er een melding is gedaan.

Bekijk voor de volledige werkwijze op de pagina Buurt WhatsApp.


Wij, als BPT, hebben het volste vertrouwen dat hiermede de veiligheid in onze buurt wordt geholpen. 
Als je hieraan twijfelt dan horen wij dit graag van je.

Met vriendelijke groet,
Matthé Hoogeboom 
Coördinator BPT Woeringenlaan e.o.

De SAAR methode!

Het is opvallend en begrijpelijk dat mensen aarzelend zijn als het gaat om het bellen van 112. De wijkagent benadrukt dat een verdachte situatie al voldoende is om over te gaan tot het bellen van 112. Wat is verdacht… Dat is voor iedereen verschillend en kan een onderbuik gevoel zijn, maar heeft vaak te maken met: vreemde personen in de wijk die zich afwijkend gedragen. Vreemde auto’s die herhaaldelijk dezelfde route rijden door de wijk etc.

De gemeente stuurde ons deze week een artikel waar ik het volgende heb “uitgeknipt”. De zogenaamde SAAR methode

Signaleer een verdachte situatie: er klimt bijvoorbeeld iemand bij de buren over de schutting.

Alarmeer de politie via 112. Bij voorkeur met een andere telefoon dan waarmee u gaat appen. Maar alleen als er nog een verdachte in beeld is. De politie houdt contact met de melder.

App. Deel observatie, eventueel met een foto of filmpje. Meld dat 112 is gebeld, om te voorkomen dat meer deelnemers bellen.

Reageer, maar alleen als dat veilig lijkt te kunnen, door de persoon in kwestie aan te spreken.

Kortom ogen en oren open en bij twijfel… 112 bellen en de buurtwhatsapp gebruiken!!!

Presentatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Tijdens de officiële opening van ons BPT heeft Frannie Herder van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een presentatie gehouden. Klik op de presentatie  Ongewenst bezoek niet welkom! om deze nog eens te bekijken.

Om de presentatie te bekijken heeft u Microsoft  PowerPoint nodig. Als het bestand is gedownload opent het vanzelf in PowerPoint. Klik dan midden bovenin het scherm op “Diavoorstelling” en dan linksboven op “Vanaf begin”.

Inbraakpreventie werkt!

Graag wil ik u wijzen op het volgende artikel waarin te lezen valt dat inbraakpreventie wel degelijk de moeite loont. De moraal van dit verhaal is dat degelijk hang en sluitwerk het aantal inbraken terugdringt. Studies in de Verenigde Staten wijzen uit dat degelijk hang en sluitwerk zelfs zware criminaliteit terugdringt omdat grote boeven vaak beginnen als kleine inbrekertjes……